જો કેનસર થી બચવું હોઈ તો ક્યારેય ના ખાવ આ વસ્તુઓ…..વાંચો નહીંતર પસ્તાશો

0
47

ખાવામાં ઓછામાં ઓછા મીઠાનો વપરાશ કરો.વધારે પ્રમાણમાં મીઠું ખાવાથી પેટનું કેન્સર થવાની શક્યતા વધી જાય છે.

કેટલાક સંશોધનોમાં એવી વાતો પણ સામે આવી છે કે જેમાં ટેલ્કમ પાઉડરને પણ શરીરના કેટલાક અંગો પર લગાડવાથી કેન્સર થવાની શક્યતા વધી જાય છે.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here